| Aktualności | Współpraca | Pomoc | Firma | Kontakt | | £ | | | Kr.
   
zarejestruj się    Zapomniałem hasła
Login : Hasło :    
PRINTSHOP
DRUK KALKULOWANY
ETYKIETY, NALEPKI 3D
KASETONY I LITERY
DRUK I WYCINANIE
GADŻETY REKLAMOWE
PRÓBKI I WZORNIKI
 PAKIET ANTYVIRUSOWY 


        

Książki, broszury, katalogi

 Informacje ogólne
- Książkę lub broszurę można przygotować do druku w dowolnym programie DTP lub biurowym. W przypadku programów biurowych należy liczyć się z ograniczonymi możliwościami formatowania strony i brakiem kontroli nad odwzorowaniem kolorów.

- Przygotować należy jeden plik zawierający wszystkie strony książki, także te puste (wakaty).

- Nie jest konieczna impozycja po stronie klienta, rozmieszczaniem na arkuszu drukarskim czy łączeniem stron w zeszyt zajmuje się nasza drukarnia.
Wymiary
Format użytku
Format użytku dowolny nie większy niż 322 x 484mm dla książek w kolorowych
oraz 314 x 454mm dla książek z udziałem stron czarno-białych.
Przy wyborze niektórych opcji oprawy lub okładki mogą wystąpić ograniczenia formatu.
W przypadku wyboru oprawy zeszytowej należy się liczyć ze zmniejszeniem szerokości książki o 3mm.
Format projektu
Jest to rozmiar (w milimetrach) przygotowywanego pliku (użytek wraz ze spadem). - (format książki wraz ze spadem)

UWAGA! Nawet jeśli twoja praca nie posiada tła wyprowadzonego na spad, format projektu musi być zachowany. Dlatego format projektu należy ograniczyć prostokątem na najniższej warstwie, bez konturu (outline) i wypełnienia, lub (w przypadku pliku rastrowego) odpowiednio wykadrować projekt tak aby miał on odpowiednie wymiary. Należy przyjąć format powiększony o 2 mm z każdej strony względem docelowego formatu książki.
Marginesy
Teksty i grafika nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 5 mm od krawędzi strony, za wyjątkiem obiektów, które mają być drukowane do krawędzi ("na spad").

Ze względów praktycznych (łatwe otwieranie i czytanie książki) zalecamy wyśrodkowanie tekstu na stronie i zastosowanie marginesów np. 2,5 cm. W przypadku projektowania nierównych marginesów lewych i prawych należy pamiętać o odbiciu lustrzanym dla stron parzystych


Przygotowanie okładki
Szablon okładki
Aby wygenerować szablon okładki należy po dokonaniu kalkukacji książki kliknąć na pojawiający się pod kalkukacją link "Generuj szablon okładki". W osobnym oknie pojawi się szablon okładki w formacie PDF odpowiedni do parametrów zadanych w kalkulatorze, który można zapisać na dysku.
Przed przystąpieniem do projektowania radzimy zapoznać się z objaśnieniami do szablonu:
Objasnienia do szablonu okładek.pdf >> UWAGA! Szablon służy jako wzór do projektowania. Przed zapisaniem gotowego projektu szablon należy usunąć, aby nie został wydrukowany razem z użytkiem! Należy pozostawić znaczniki cięcia i grzbietu (kolor czarny)
Rozmiar projektu okładki
Należy w jednym pliku przygotować projekt rozłożonej okładki, składającej się z tyłu, grzbietu i przodu okładki. Rozmiar tak przygotowanego projektu należy powiększyć o 2mm z każdej strony.

 W przypadku twardej oprawy spad należy zwiększyć o 15 mm. Jest to obszar potrzebny na zawinięcie papieru wokół tekturki.
Format przodu i tyłu
Należy przyjąć format odpowiadający formatowi książki.
Format grzbietu
Szerokość grzbietu odpowiada grubości książki i zależy od liczby kartek, rodzaju papieru i jego gramatury. Grubość książki bądź broszury można wyliczyć według poniższych zależności:
10 kartek = 1 mm


Uwaga!
W broszurach szytych w naszej drukarni (podobnie jak w klejonych książkach), również występuje grzbiet.
W przypadku broszur nie ma konieczności dodawania grzbietu do projektu, należy jednak pamiętać, że środkowy obszar okładki w pobliżu miejsca zszycia będzie uformowany na kształt grzbietu.

Marginesy
Teksty i grafika nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 5 mm od krawędzi okładki, za wyjątkiem obiektów, które mają być drukowane do krawędzi ("na spad").
 W przypadku twardej oprawy należy pamiętać że wokół grzbietu znajduje się 8mm obszar łączenia okładki z grzbietem. Nie należy umieszczać żadnej grafiki na tym obszarze oraz 5 mm od niego.
Znaczniki cięcia i bigowania
Zaznaczyć krawędzie cięcia i bigowania (zagięcia) grzbietu okładki.


UWAGA!
W przypadku okładek dwustronnych na kartonach powlekanych nie zalecamy stosowanie ciemnej apli na bigach wewnętrznej strony okładki, ze względu pękanie materiału wraz z tonerem. Klient może zastosować ciemną aplę na swoją odpowiedzialność, w takich przypadkach nie będziemy uznawali reklamacji.Przygotowanie do uszlachetniania lakierem selektywnym UV i wypukłym 3D
Jak przygotować plik do wykonania lakieru selektywnego UV  i/lub selektywnego wypukłego 3D
Należy przygotować dodatkową/e stronę/y (ostatnie) w pliku oraz nanieść na niej obszary lakierowane w jednym kolorze (K 100%). Obraz do lakierowania wybiórczego nie może zawierać odcieni szarości. Nawet nieznaczne, jasne szarości są automatycznie konwertowane na czarny i będą zalakierowane.

Elementy lakierowane selektywnie powinny spełniać pewne wymagania:
 • nie należy projektować linii cieńszych niż 0,4mm;
 • odstęp między elementami nie mniejszy niż (0,5mm);
 • wielkość tekstu nie mniejsza niż 14pkt;
Istnieje możliwość  przesunięcia względem druku o 0,3mm. 


Lakier selektywny wypukły 3D
 • Grubość lakieru 25-35 mikronów (wyraźnie wyczuwalny pod palcem).
 • Nie zalecamy lakierowania do spadu ze względu na możliwość kruszenia przy cięciu. Pliki z przygotowaną maską do spadu dla lakieru 3d zostaną dopuszczone do realizacji i wykonane na odpowiedzialność zleceniodawcy. 
 • W przypadku uszlachetniania elementów wydruku lakierem wypukłym 3D istnieje możliwość lakierowania tylko jednej strony.
 • W przypadku dwustronnych użytków uszlachetniana lakierem wypukłym 3D jest wyłącznie strona pierwsza (awers). W tej sytuacji należy przygotować 3-stronicowy plik. Kolejnosć stron w pliku: awers/rewers/maska do awersu.
 • Nie należy umieszczać lakieru w miejscach bigowania.

Lakier selektywny UV
 • Grubość lakieru 10-15 mikronów
 • Nie zalecamy lakierowania selektywnego UV do spadu, jak również na bigach, ze względu na pękanie lakieru.  
  Zalecenie to nie dotyczy drobnych elementów/wzorów, przy których pęknięcia lakieru są słabo widoczne.
 • W przypadku uszlachetniania elementów wydruku lakierem UV, istnieje możliwość lakierowania dwustronnego. W tej sytuacji należy przygotować 4-stronicowy plik awers/rewers druk (strony 1 i 2 w pliku), awers/rewers maska (strony 3 i 4  w pliku)
 • Nie należy umieszczać lakieru w miejscach bigowania
  UWAGA! Zabrania się projektowania na rewersie lakierowanych elementów pokrywających się z elementami lakieru na awersie, gdyż :
  - mogą one zostać odciśnięte na tych elementach,​
  - powodują sklejanie się użytków ,​
  - uniemożliwiają stosowanie pod gilotyną i wywołują duże odchyłki cięcia.


UWAGA! Efekt lakieru selektywnego oraz Liquid Metalic najładniej wychodzi na drobnych elementach, liniach, których szerokość nie przekracza 4 mm . W przypadku elementów o powierzchni 5x5mm i większej, gdzie cała powierzchnia ma być pokryta jednolitą warstwą lakieru/folii metalizowanej zalecamy wybór podłoża Laminat Soft-Touch. W przypadku laminatu mat i błysk przy tego typu elementach mogą częściej występować nierówności w kryciu, co z pewnością może mieć znaczenie w  jakościowym odbiorze końcowego produktu. 

Uwaga! W przypadku wysokonakładowych zleceń lub, gdy powierzchnia lakierowana danego zlecenia przekroczy 15% powierzchni użytku, termin realizacji zlecenia może zostać wydłużony do 5 dni roboczych.


Uwaga! Nazwy plików powinny jednoznacznie wskazywać na ich przeznaczenie (maska, awers/rewers).


Grafika i teksty
Model kolorów
Strony czarno-białe należy przygotować w skali szarości.
W stronach kolorowych wszystkie użyte kolory (tekstu, grafiki, fotografii itp.) muszą być w modelu CMYK. Jeżeli w projekcie zostaną użyte kolory RGB to odwzorowanie tych kolorów na wydruku może znacznie znacznie odbiegać od oryginału.
Czarna apla
Aby uzyskać pełną, ciemną czerń należy użyć koloru czarnego zbudowanego ze składowych  33%C 33%M 33%Y 100%K.
Przejścia tonalne
Nie stosuj przejść tonalnych do wartości mniejszej niż 5%.
Do przejścia tonalnego dodaj szum, aby uniknąć pasmowania.
Optymalna rozdzielczość
Optymalną rozdzielczością dla grafiki rastrowej i zdjęć jest 300dpi.


Zapis do pliku
Formaty plików
Preferowane: PDF
Akceptowane: CDR, TIFF, JPG (niepolecane). 
Uwaga! z programu InDesign przyjmujemy wyłącznie pliki postscriptowe lub prosimy o umieszczenie w uwagach zlecenia informacji: "Uwaga plik z InDesign. Proszę o wykonanie PSa"
PRN, PDF
Nie przyjmujemy prac w formatach innych niż powyższe.
Uwaga! Uwaga! z programu InDesign przyjmujemy wyłącznie pliki postscriptowe lub prosimy o umieszczenie w uwagach zlecenia informacji: "Uwaga plik z InDesign. Proszę o wykonanie PSa"
Uwagi
- W plik muszą być dołączone użyte w projekcie czcionki. Ewentualnie przed zapisem do pliku tekst należy zamienić na krzywe, jednak należy się wówczas spodziewać nieznacznego pogrubienia czcionki.

- Przy zapisie do PDF-a należy ustawić wysoką rozdzielczość grafiki. PDF zapisz w wersji PDF/X, PDF/X-1a lub PDF 1.3 (Acrobat 4.0.)

- Plik postscriptowy musi być wypuszczony jako „kompozyt".

- Jeśli książka jest zapisywana w częściach, poszczególne pliki należy ponumerować narastająco (np. 01.pdf, 02.pdf, 10.pdf). a następnie spakować ZIP-em do jednego pliku.

W przypadku skomplikowanych projektów zawierających wiele warstw, nachodzące na siebie grafiki, cienie, przezroczystości itp. należy, na ile jest to możliwe, spłaszczyć do jednego obrazu tła, zachowując w postaci wektorowej jedynie teksty, loga, linie i inne istotne elementy projektu.
W szczególności problem dotyczy programu CorelDRAW X4, gdzie w skrajnym przypadku pomimo prawidłowo wyglądającego pliku PDF na wydruku mogą pojawić się błędy.


Informacje dodatkowe
Należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia różnic w kolorach w stosunku do wydruków z drukarek atramentowych oraz obrazu wyświetlanego na monitorze ze względu na różnice w technologii druku i prezentacji barw.

Programy biurowe, a zwłaszcza Word, automatycznie formatują stronę pod właściwości domyślnej drukarki systemowej. Wybierając do druku inną drukarkę Word przeformatowuje stronę, co najczęściej jest powodem „rozsypania się” tekstu, tabel i zmian w podziale stron. Aby tego uniknąć przed formatowaniem książki składanej w Wordzie trzeba ustawić jako domyślną drukarkę systemową sterownik naszej drukarni (na ten sterownik książka będzie zapisywana do pliku postscriptowego) oraz ustawić we właściwościach tej drukarki docelowy format papieru.

W przypadku druku broszur szytych zeszytowo należy pamiętać, że zeszyt składa się z minimum 4 stron druku lub wielokrotności 4. Jeżeli liczba stron broszury nie jest podzielna przez 4 na końcu dodawane są wakaty tak by uzyskać liczbę stron podzielną przez 4.Jeśli projektujesz publikacje z mieszanymi stronami czarnobiałymi i kolorowymi pamiętaj że możesz zaoszczędzić na druku umieszczając odpowiednio strony kolorowe. (awers i rewers tej samej kartki, oraz w przypadku szycia zeszytowego przeciwległe kartki broszury)

Należy zwrócić szczególną uwagę aby zakres stron kolorowych odpowiadał zakresowi podanemu w kalkulaotrze. W przeciwnym wypadku strony kolorowe mogą zostać wydrukowane w czerni a strony czarnibiałe jako kolorowe.

W przypadku dwustronnych wydruków na papierach powlekanych należny unikać dużych obiektów o 100% czerni ponieważ na wydruku mogą pojawić się smugi oraz smużenie.


Korzystanie z serwisu oznacza akcepatcję : regulaminu współpracy, polityki prywatności i cookies.

PrintNet korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies nięzbędnych do obsługi sklepu internetowego i tworzenia statystyk.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

 
    @PrintnetPL